ADRESA E RE E ZYRËS

Duam t’ju informojmë se ne kemi ndryshuar adresën kryesore të zyrës në Tiranë.

Zyra jonë e re ndodhet afër qendrës së Tiranës në:

Rruga “Kajo Karafili”, Hyrja Nr 2, Apt 22, 1000-Tiranë, Shqipëri

Faleminderit!