RRETH HIDRO MENTORI

Hidro Mentori shpk
Statusi ligjor: Kompania me përgjegjësi të kufizuar
Numri i identifikimit NIPT: L11703004N
Zotërues i kompanisë: Mentor Kadrijaj

Hidro Mentori shpk është një kompani private që filloi aktivitetin e saj në vitin 2005 në Kosovë dhe në vitin 2011 në Shqipëri. Aktiviteti kryesor i kompanisë është importimi dhe shpërndarja e produkteve cilësore sipas standardeve moderne për furnizimin me ujë dhe kanalizimet në Kosovë dhe tregun shqiptar. Hidro Mentori u krijua si domosdoshmëri e tregut shqiptar për produkte cilësore me standarde perëndimore për ndërtimin e sistemeve të sigurta dhe afatgjata për furnizimin me ujë dhe kanalizimet.
Qëllimi kryesor i kompanisë është të ofrojë për tregun e Kosovës dhe Shqipërinë produktet me cilësi perëndimore me çmime konkuruese dhe mbështetje teknike për klientët tanë në ndërtimin e sistemeve të sigurisë së lartë të ujit dhe kanalizimit. Qëllimi ynë është të ofrojmë në tregun tonë produktet me cilësi më të lartë me çmime konkuruese dhe me përkrahje teknike për të arritur kënaqësinë e klientëve tanë.

HISTORIKU I KOMPANISË

 • null

  Themelimi

  Kompania ka filluar veprimtarinë e saj që nga fillimi i vitit 2002 si pjesë e kompanisë gjermane Friatec duke ofruar mbështetje nga Gjermania për tregun në Kosovë dhe Shqipëri. Kompania fillimisht ka filluar aktivitetin e saj duke informuar tregun për produktet e reja të polietilenit si një risi për sistemet e sigurta të ujit dhe kanalizimit duke paraqitur prezantime të shumta, seminare dhe trajnime në sektorin shtetëror dhe privat.

 • null

  Kompania NT Mentori shpk u themelua në Kosovë në qytetin e Gjakovës

  Pas rritjes së vazhdueshme të kërkesës për rakorderi dhe tubat e polietilenit u bë e domosdoshme të hapet një kompani në Kosovë si pjesë e Friatec për të krijuar lehtësira në mbështetjen teknike dhe furnizim me produkte sipas nevojave të tregut. Në vitin 2005, kompania “NT Mentori Shpk” u themelua në Gjakovë, duke filluar veprimtarinë e saj si e pavarur, por të udhëhequr dhe të mbikëqyrur nga Friatec.

 • null

  Hapja në Prishtinë

  Duke parë se aktiviteti i kompanisë po zgjerohej çdo ditë në mbarë Kosovën në vitin 2011, selia e kompanisë u zhvendos nga Gjakova në Prishtinë për të mbikëqyrur mirëqenien e tregut.

 • null

  Hapja në Tiranë

  Pas kërkesës në rritje për produktet e furnizimin me ujë dhe kanalizimeve në Shqipëri në vitin 2011, kompania “NT Mentori shpk” hapi dyert në Tiranë, nga ku do të bëhet selia e kompanisë, dhe gjithashtu në bashkëpunim me kompaninë në Kosovë.

 • null

  Sot

  Pas hapjes së selisë në Tiranë, kompania vazhdoi të zgjerojë aktivitetin e saj duke ofruar të gjithë gamën e produkteve të ujit dhe kanalizimeve si tuba dhe rakorderi polietileni, tubacione gize dhe çeliku, valvola dhe pajisje të të gjitha llojeve prej gize dhe bronzi, ujëmatësit, pompat e ujit, llojet e ndryshme të tubave të saldimit dhe pastrimit dhe rakordet e polietilenit, pajisjet e ndjekjes së humbjeve dhe ndjekja e linjave të tjera.

DIAGRAMA E ORGANIZIMIT