NDËRTIMI / RINDËRTIMI I SISTEMEVE TË UJËSJELLËSIT NË ZONAT RURALE NË SHQIPËRI

LOT 1 ne Devoll, Korce Dhe Perrenjas

No. Short Description Unit Quantity
1 HDPE 100 RC pipes for transmission network OD 50-200 mm km 41.3
2 HDPE 100 RC pipes for distribution network OD 25-180 mm km 115
3 HDPE 100 RC pipe for house connection OD 25 mm km 74.5
4 House Connections pcs 1595
5 Reservoir 25 – 300 m3 pcs 16
6 Washout Valve Chamber pcs 63
7 Pressure Breaking Chamber pcs 46
8 Pressure Reducing Chamber pcs 5
9 Air Valve Chambers pcs 121
10 Hydrant/Flushing pcs 26
11 Control Valve pcs 7
12 Hydrant/Flushing Hydrants pcs 40
13 Prefabricated Single Water meter box (1WM) pcs 472
14 Prefabricated Multiple Water meter box (2WM) pcs 466
15 Prefabricated Multiple Water meter box (4WM) pcs 133
16 Water meter box (collective boxes) pcs 17
17 Sewer main collector OD 200 mm m 1100
18 Plastic manhole for sever pcs 34