NDËRTIMI / RINDËRTIMI I SISTEMEVE TË UJËSJELLËSIT NË ZONAT RURALE NË SHQIPËRI

LOT 2 ne Diber, Klos, Tropoje, Lezhe dhe Mat

No. Short Description Unit Quantity
1 HDPE 100 RC pipes for transmission network OD 50-200 mm km 51.3
2 HDPE 100 RC pipes for distribution network OD 25-200 mm km 157.9
3 HDPE 100 RC pipe for house connection OD 25 mm km 99.1
4 House Connections pcs 1375
5 Reservoir 25 – 300 m3 pcs 18
6 Air Valve Chambers pcs 100
7 Washout Valve Chamber pcs 88
8 Pressure Reducing Chamber pcs 5
9 Pressure Breaking Chamber pcs 22
10 Hydrant/Flushing pcs 81
11 Control Valve pcs 22
12 Pressure Reducer Valve pcs 4
13 Prefabricated Single Water meter box (1WM) pcs 695
14 Prefabricated Multiple Water meter box (2WM) pcs 589
15 Prefabricated Multiple Water meter box (4WM) pcs 299
16 Prefabricated Multiple Water meter box (6WM) pcs 22
17 Water meter chamber for collective water meters pcs 80