NDËRTIMI / RINDËRTIMI I SISTEMEVE TË UJËSJELLËSIT NË ZONAT RURALE NË SHQIPËRI

Lot 4 ne Tirane dhe Durres

No. Short Description Unit Quantity
1 HDPE 100 RC pipes for transmission network OD 50-315 mm km 25.8
2 HDPE 100 RC pipes for distribution network OD 25-200 mm km 123.3
3 HDPE 100 RC pipe for house connection OD 25-63 mm km 139.7
4 DCI PIPE DN 60- 200 mm km 5.2
5 Reservoir 10 – 300 m3 pcs 9
6 Air Valve Chambers pcs 28
7 Air Valve pcs 12
8 Washout Valve Chamber pcs 18
9 Pressure Reducing Chamber pcs 4
10 Pressure Breaking Chamber pcs 4
11 Hydrant/Flushing pcs 47
12 Control Valve pcs 32
13 Pressure Reducer Valve pcs 11
14 Prefabricated Single Water meter box (1WM) pcs 242
15 Prefabricated Multiple Water meter box (2WM) pcs 496
16 Prefabricated Multiple Water meter box (4WM) pcs 389
17 Prefabricated Multiple Water meter box (6WM) pcs 95
18 Water meter chamber for collective water meters pcs 363
19 Woltman water meter DN50-DN100 pcs 15
20 Sewer main collector m 340
21 Plastic Manhole DN 1000 pcs 17